Bus Online – Đón xe buýt trực tuyến

THÔNG BÁO (NOTICE)
Xe bus trung chuyển tận nhà nội khu Phú Mỹ Hưng(Bus tranfer to home in PMH)

* Từ ngày 15/2/2020 tuyến bus 124 sẽ thay đổi đón khách bằng xe điện từ 7:00, quý cư dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng gọi xe điện trước 20 phút theo lịch dưới đây để được trung chuyển đến trạm gần nhất để đón xe buýt.
From 15/2/2020, bus route 124 will pick up all trips by electric bus from 7:00 AM, customers who want to pick up by transfer ebus, please call hotline 0908.700.070 before 20 minutes. Please follow bus timetable herein.

* Trạm bus trung chuyển: góc Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Khắc Viện (ngay Adora).
Transit bus stop: corner Nguyen Van Linh and Nguyen Khac Vien (at Adora).

* Giá vé trung chuyển / transfer ticket price: 10.000 vnd / lượt (way)
* Giá vé xe buýt / bus ticket price: 20.000 vnd / lượt (way)