Xe 9 chỗ, xe 16 chỗ, xe 29 chỗ

School Bus tuyến nội khu Phú Mỹ Hưng có thêm xe điện.

School Bus từ 69 Đồng Khởi – Phú Mỹ Hưng